Üdvözlöm a kedves, tisztelt Érdeklődő(ke)t!

Ezt a banális blogíró-kezdést! Sablonos, egyeseknek hiteltelen. Viszont bármennyire is őszintétlennek tűnő, bemutatkozóm olvasóját mégis kedvesnek tartom, sőt még tisztelem is.

Épp ezért a lényegre térek:

Ma, egy idén megismert remek nő, sikeres vállalkozó, vállalkozást tanító biztatására blogírással kezdem az Életleltár címmel összeállított, tizenkét év alatt készült könyveim demóját.

Az anno mentoromtól jelzett, akkor még pedagógus kollégáim által visszaigazolt szoció műfajú irodalmi pályázataim témáját love storyba csomagoltam. Valóság-fikció turmixa minden egyes "munkám", melyeknek fejezeteit egy-egy vers születése előzte meg. Úgy is mondhatnám, hogy a valóságos esemény rímsorainak kibontását az adott időszak történése és az ehhez csatolt fikció, a szereplők egymásra találásáig, a főszereplő személyisége alakulásának, cselekedeteinek ok-okozatlevezetése, az adott főtémában:

- oktatás,

- egészségügy,

- munkaerő-piac,

- drogprevenció,

és megannyi, emberi érték csökkenését befolyásoló társadalmi-gazdasági helyzet EMBERI ÉLETet élni akaró történések miértje keresése.

Amennyiben érdekli H.Karola 2016 nyarától kezdő visszaemlékezései közben kialakuló kései nagy őre találás, szerelmük kibontakozásának egy-egy pillanata, találkozzunk az Életleltár c. hangos könyv I. fejezetének rövid bemutatóján.